Kupolė.lt — tikro dainavimo svetainė internete. Čia folkloro ansamblių „Kupolė“ ir „Serbentėlė“ WWW buveinės, asmeninės svetainės, leidiniai, dailės kūriniai, garso ir vaizdo įrašų ištraukos.

2016 metų vasaros mėnesių koncertukai

Birželio 18 – tą dieną Lazdijų r. Kapčiamiesčio miestelio 500 – tosioms įkūrimo metinėms paminėti surengtoje šventėje koncertuos „Kupolė“.

Liepos 14 – 17 dienomis tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“, Klaipėdoje.

Sąvadas: 

„Kupolės“ gegužės mėnesio renginiai

Gegužės 6 – tąją dieną, 14 val. – 16 val. Spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena paminėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus filiale spaustuvėje AB. Partizaninę literatūrą skaitys Kauno Nacionalinio dramos teatro aktorius Dainius Svobonas. Partizanines dainas atliks folkloro ansamblis „Kupolė“. Taip pat bus unikali ginkluotės ir kitos partizaninės atributikos paroda – edukacija su Ukmergės klubu „Miško broliai“. Kareiviška koše bus vaišinami visi renginio svečiai.

Sąvadas: 

Gegužės septintoji - Spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena

Gegužės 7-oji – reikšminga data mūsų tautos ir valstybės istorijoje. Lietuviškosios spaudos draudimo laikotarpis, trukęs 40 metų – vienas tamsiausių mūsų kultūros istorijos tarpsnių, tačiau Tauta buvo atkakli. Šiandien galime džiaugtis tuo, kad galime reikšti mintis savuoju raštu. Mes turime savo kalbą. Iškovotą ir išsaugotą. O ar dažnai susimąstome, ką kiekvienam iš mūsų reiškia mūsų kalba?

Sąvadas: 

Kardo rinktinės 70-mečiui

Lapkričio 14 d. dalyvavome pėsčiųjų žygyje „Kardo rinktinės partizanų takais“, skirtame 70-osioms Kardo rinktinės įkūrimo metinėms paminėti. „Sudie motule“ dainavome Grūšlaukės ir Vaineikių miškų apsuptyje esančiame Didžiųjų Žalimų kaime, partizanų ryšininko Prano Drungilo „Tarzano“ sodyboje (šiuo metu sodyboje gyvena jo duktė Bronislava Jucienė).

Sąvadas: 

Atgarsiai

Jau dešimtajame „Subatos vakarėly…“
2015 m. liepos 25 šeštadienį „Kupolė“ koncertavo Panarose, Zervynose ir Marcinkonyse — tris dienas trukusiame dešimtajame folkloro festivalyje „Subatos vakarėly…“. Jį kasmet rengia ir svečių iš visos Lietuvos sukviečia Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtos rezervato direkcija. Savo rankų darbo sakalą „Kupolės“ vadovė įteikė šmaikštuoliui festivalio vedėjui Jonui Bajoriūnui, o jos sukviesti iš visų ansamblių ir tarp žiūrovų buvę vyrai galop užtraukė „Šių naktį per naktį…“.

Likimo išbandymai nepalaužė
2015 m. balandžio 29 d. Ukmergės rajono Vlado Šlaito bibliotekoje Joanos Mureikienės tremties prisiminimų knygos pristatymą Daivos Bradauskienės vadovaujamas LSMU folkloro ansamblis „Kupolė“ palydėjo dainomis „Partizanų būrys“, „Ko palinkot, žilvičiai“, „Ten, kur šlama“, „Bolševikai tegu žino“. Vakaronę aprašė leidyklos „Versmė“ atstovas ats. plk. Arūnas Dudavičius, nuotraukomis iliustravo Melanija Širvienė, biblioteka internete paskelbė 2015-05-06.
„Kupolė“ Ukmergės bibliotekoje

Verbų sekmadienį klausėmės kantičkinių giesmių
2015 m. kovo 1 d. Karmėlavos Šv. Onos bažnyčioje po mišių „Kupolė“ su dr. Antanu Bernatoniu, pritariant bažnyčios choristams, giedojo „Sveikia, karaliene“, „Oi gražus gražus tolimasis dangus“ ir kitas dar XIX amžiaus lietuviškas giesmes. Parapijos svetainėje www.karmelavosparapija.lt apie jas paskelbė Asta Žūkaitė 2015-04-01.
„Kupolė“ gieda Šv. Onos bažnyčioje Karmėlavoje

Monsinjoro Alfonso Svarinsko devyniasdešimtmetis Seime
2015 m. sausio 30 d. Seimo rūmuose Alfonso Svarinsko atminties pagerbimo iškilmėse jo gimimo 90-ųjų metinių proga dainavo LSMU folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovė Daiva Bradauskienė). Lidijos Veličkaitės reportažą su nuotraukomis paskelbė „Lietuvos aidas“ (ISSN 1822-6426) 2015-02-13.
„Kupolė“ Seime pagerbia mons. Alfonsą Svarinską

Su Algirdo Patacko „Litua“ Birštone
2014 m. rugsėjo 29 d. „Kupolės“ vyrai Antanas, Mečys, Gintautas ir Danielius dainavo Birštono viešojoje bibliotekoje, Algirdo Patacko knygos „Litua“ pristatymo iškilmėse. Jas aprašė Vilija Čepaitė „Kiekvienas lietuvis turi perskaityti šią knygą“ su Vaclovo Sinkevičiaus nuotraukomis „Krašto vitrina“ (ISSN 1648-6226) 2014-09-30 ir Stasė Asipavičienė „Litua – tai mūsų Tėvynė Lietuva“ 2014-10-04 „Naujasis Gėlupis“ (ISSN 1392-7248) 3 psl.
„Kupolės“ vyrai Birštono bibliotekoje

Daugiau žiniasklaidos paminėjimų — jų rodyklėje.

Krikščioniškos lietuvių giesmės

2015 m. sausio 31 vakare „Kupolė“ giedojo puošnioje Šventų Jonų bažnyčioje Vilniaus universitete. Antanas Bernatonis pristatė lietuviškų bažnytinių giesmių istoriją nuo pirmųjų „kantičkinių“ kūrinių ir jų tolimesnę raidą.

Kupolė gieda Šventų Jonų bažnyčioje

Paspaudus vaizdą viršuje, atsivers keletos didesnių mano nuotraukų paroda. O žemiau — vienas mano ir net penki Ryšardo filmukai:

Sąvadas: 

STAIGMENA

Ar atsimenate , mano mielieji kupoliukai , kai po šventų Mišių kunigų seminarijos bažnyčioje , Rektorius mons. AURELIJUS ŽUKAUSKAS sveikino Kupolę ir pažadėjo siurprizą ? Pamenate ? Šiandieną tas siurprizas įvyko . Rektorius paslaptį išlaikė iki pabaigos , o mes visą mėnesį laukėme ir spėliojome – kas tai galėtų būti ? Šiandieną šioje šventovėje – tituliniai Švč. Trejybės atlaidai . Po iškilmingų šventų Mišių mons. Aurelijus pakvietė kupoliečius prie altoriaus ir įteikė gražiai įrėmintą Popiežiaus Pranciškaus portretą , po kuriuo ypatingu šriftu užrašyta: ,, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus siunčia ypatingą apaštališką Palaiminimą Antanui Bernatoniui ir folkloro ansambliui KUPOLĖ , švenčiančiam 30 metų jubiliejų , melsdamas Dievo palaimos ir malonių. Ex Aedibus Vaticanis , die 27. 4. 2013. “ Tai buvo pats tikriausias siurprizas visiems mums. Dabar jis kabo mano kabinete garbingiausioje vietoje. Atvažiuokite pasižiūrėti ir kartu pasidžiaugti . Jug šis Palaiminimas skirtas mums visiems. Beje, kartu noriu jus ir pabarti : kodėl niekas neparašote apie mūsų jubiliejų ? Kodėl neįdedate nuotraukų ? Su meile Jūsų vadovas

Popiežiaus palaiminimas Palaiminta „Kupolė“

Sąvadas: 
Subscribe to Kupolė RSS