You are here

Skauda širdį Lietuvos husarui

Lietuvos husarai palieka Kauną, užleidžia jį Raudonosios armijos kareiviams — apmaudo dainą traukia Kauno „Kupolė“, veda Antanas Bernatonis LTV 2009-11-27.


Skauda širdį Lietuvos husarui —
Išvažiuojam iš Kauno šiandien.
Ei, visos Lietuvos mergužėlės —
Tarkit mums paskutinį sudie!

Nematysit, mergaitės, husarų,
Vaikštinėjančių Laisvės gatve.
Jūs matysit tik rusų kareivius,
Aprengtus uniforma prasta.

Nematysit, mergaitės, trispalvės,
Plevėsuojančios Žaliam kalne.
Negirdėsite jūs Laisvės varpo,
Skambant Karo muziejaus bokšte.

Nematysit, mergaitės, husarų.
Kaunas mūsų daugiau nesulauks.
Gal kada, kai trimitai vyt rusų
Iš brangiosios tėvynės pašauks.