You are here

Velykos!

Sveikiname esamus ir buvusius kupoliukus, mūsų mielas ir mylimas giesmininkes ir muzikantus iš Ašašnykų, Druskininkų, Kabelių, Kašėtų, Marcinkonių, Margionių, Pravieniškių, Puvočių, Šklėrių, Vieciūnų, Zervynų, Žiūrų, folkloro ansamblius visuose mūsų šalelės kraštuose, mūsų gerbėjus, klausytojus ir prijaučiančius, visus, kuriuos mylime ir gerbiame — su ŠVENTOMIS VELYKOMIS.

Siunčiame jums po kiaušinį iš „Kupolės“ krepšio, kuriuos išmargino mūsų Daiva.

Pintinė margučių Velykoms

Velykų rytą lelija pražydo, ne dėl manęs vieno, ale ir dėl viso svieto.
Anoj pusėj upės gandras betupįs, sparnu berašąs, kiaušinių beprašąs.
Gaspadine, negailėk, į pintinę man įdėk!

Su šv. VELYKOM!
Serbentukai

Mažieji lalaunykai

Sąvadas: