You are here

Įvykiai

Numatomi koncertai, sueigos, žygiai, buvusių renginių aprašymai, WWW svetainės pertvarkymai.

Sveikinimas

Su Jurginėmis, mieli kupoliukai, su mūsų GIMIMO diena! Valio! Valio! Vadovui Valio!
Sąvadas: 

Tramtatulis

Sveikiname Paulių Kovalenko, Neriją Janickaitę ir Rūtą Petrylaitę — Kauno apskrities Tautosakos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ laureatus.

Sąvadas: 

Velykos!

Sveikiname esamus ir buvusius kupoliukus, mūsų mielas ir mylimas giesmininkes ir muzikantus iš Ašašnykų, Druskininkų, Kabelių, Kašėtų, Marcinkonių, Margionių, Pravieniškių, Puvočių, Šklėrių, Vieciūnų, Zervynų, Žiūrų, folkloro ansamblius visuose mūsų šalelės kraštuose, mūsų gerbėjus, klausytojus ir prijaučiančius, visus, kuriuos mylime ir gerbiame — su ŠVENTOMIS VELYKOMIS.

Sąvadas: 

Žemaičių kalnai

Vakar Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje giedojome Žemaičių Kalvarijos Kalnus.

„Kupolei“ tai buvo didelė šventė. Buvome suprasti. Paskui dar ilgai bendravome su klierikais ir seminarijos rektoriumi monsinjoru Aurelijumi Žukausku. O šiandien, po Šv.Mišių kartu su visa bažnyčios bendruomene sugiedojome „Lietuva brangi“, visiems primindami Kovo 11 dieną.

Sąvadas: 

„Kupolės“ jubiliejus

Sveiki „kupoliukai“. 2008 metų gegužės 10 dieną švęsime 25-ąsias mūsų ansamblio metines.
Sąvadas: 

Taigi Užgavėnės!

2008 m. vasario 3 dieną Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse bus padaryta rimta įžanga į tikrąsias Užgavėnias. Šioje šventėje taip pat šėls ir „Kupolės“ persirengėliai — lašininis su kanapiniu, jaunieji, čigonai, ubagai, velniai, ožkos. Dainuosime ir šoksime, linkėsime vieni kitiems gerų metų ir gero derliaus. Ir, žinoma, sudeginsime Morę — visų blogybių ir negerovių įsikūnijimą. O su ja sudegs ir mūsų blogi darbai ir blogos mintys, kad švarūs galėtume laukti pavasario.

Sąvadas: 

Trys Karaliai Dzūkijoje

Trys Karaliai Dzūkijoje su savo palyda „Kupolės“ ansambliečių pavidalu lankėsi jau antri metai iš eilės. Tik labai gaila, kad katalikų kalendoriuje šiai šventei skirama tik viena diena. O juk tiek daug turime aplankyti. Mūsų draugai, dainų, giesmių, pasakojimų, šokių ir žaidimų pateikėjai iš Puvočių, Kašėtų, Marcinkonių, Margionių, Kabelių, Ašašnykų, Druskininkų, Šklėrių labai laukia Trijų Karalių apsilankymo. Juk kaip bebūtų keista, vietinių žmonių atsiminimuose Trys Karaliai paskutinį kartą lankėsi, kai Dzūkija buvo „po lenkais“.

Sąvadas: 

„Kupolei“ plos Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro žiūrovai

2008 metų pradžioje, sausio 7 dieną įvyks konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2007“ laureatų apdovanojimo ceremonija. Ją lydės koncertas, kuriame dalyvaus ir Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“. Šventę organizuoja Lietuvos žemės ūkio ministerija. Renginio pradžia 17:00 val. Šventės vaizdo įrašas bus transliuojamas sausio 27 d. 21:00 val. per TV3 televiziją. Linkime malonių įspūdžių.
Sąvadas: 

„Kupolės“ kūčelės

Paskutinio metų mėnesio 17 d. „Kupolė“ švenčia savo tradicines kūčeles. Ansamblio nariai ruošia autentiškus patiekalus ir apeigas. Ši šventė yra dviguba — tą vakarą krikštijami naujokai. Tai yra uždara kolektyvo vakaronė, vykstanti Lietuvos veterinarijos akademijoje.

Už girių, girių ugnelė degė
Ei Kalėda, Kalėda!

Dainorėliai

Sąvadas: 

„Kupolės“ įkurtuvės internete

Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblio „Kupolė“ vadovo Antano Bernatonio sukaktuvių proga — šešios dovanėlės internete:

  • kupolei@online.lt — bendras adresas, elektrinio pašto aplinkraštis. Šiuo adresu pasiųstą laišką gaus visi „Kupolės“ nariai į savo asmeninio pašto dėžes, kurių adresai įtraukti į sąrašą (pats aplinkraštis savo pašto dėžės neturi). Kartu tai patogus sąšaukos būdas — susisiekti, pranešti, pasitarti visiems tarpusavyje;
  • kupole@online.lt — ansamblio vadovo adresas. Ši pašto dėžė veikia ir sinonimais antanas.bernatonis@online.lt, ab@on.lt;
  • Kupolė.lt — internetinis vardas, domenas, dominija, tėvonija, valda internete. Nebereiks shweploti, iškraipyti lietuviškos ė raidės — įrašę e, pakliūsite į www.kupole.lt — seniai veikiančią sumanių elektrikų įmonę „Kupolė“ iš Vaišvydavos. Beje, į lietuviškų dainų svetainę pakliūsit ir be nelietuviškų dabljūdabljūdabljū, tiesiog Kupolė.lt;
  • Kupole.online.lt — angliška atmaina tiems, kas bijos rašyti ė, kas neras tokios raidės svetimame kompiuteryje, kas apsilankys iš už Lietuvos;
  • WWW serveris Fujitsu Siemens Primergy — prisuktas ir dūzgia neužsnūsdamas, ištisą parą atsiliepdamas, priiminėdamas ir aptarnaudamas Kupolė.lt lankytojus;
  • WWW leidybos staklės Drupal — sudaro puikias sąlygas savitarnai: dabar kiekvienas kupoliukas galės tiesiogiai skelbti duomenis, naujienas, nuotraukas savo svetainėje. Neišma­nydamas progra­mavimo, nemokė­damas nė rašyti Word — staklės pateiks tinklapius raiškiai, dailiai ir tvarkingai.

Sveikinu gražių sukaktuvių proga, linkiu skardaus balso, malonių akimirkų „Kupolės“ rately ir internete!

Tulpių puokštė

Sąvadas: 

Puslapiai

Subscribe to RSS - Įvykiai