You are here

„Kupolės“ renginiai spalio mėnesį

  • 12 d. 14 val. Kauno karininkų Ramovėje minėsime generolo Adolfo Ramanausko „Vanago“ ir jo žmonos Birutės arešto 56-ąsias metines.
  • 18 d. 17 val. VDU Teologijos fakulteto didžiojoje auloje giedosime žemaičių Kalnų giesmes.
  • 26 d. 18 val. Kauno tautinės kultūros centro vakaronėje giedosime senąsias šermenų giesmes.

Sąvadas: