You are here

KUPOLĖS RENGINIAI GRUODŽIO MĖNESĮ

2 d. 10 val. Advento šv. Mišios Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje .

5 d. 17 val. Partzanų vado gen. A. Ramanausko – Vanago atminimo vakaras Alytaus teatre . 7 d. 18 val. Advento vakaras ,, Už girių girių “ Kauno Vytauto bažnyčioje . 13 d. 11 val. Šermenų giesmės per Marijos radiją 20 d. 18 val. Kupolės Kūčelės . 24 d. 22 val. Piemenėlių šv. Mišios Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje . 29 d. Dariaus ir Eglės vestuvės Skuode .
Sąvadas: