You are here

Oi sakalėli

2009-03-20 LTV „Kupolė“ traukia partizanų dainą, veda Rasa Palšauskienė.

Oi sakalėli, kur tu lakioji,
Gal tėviškėlės žinias nešoji?
Kas tį naujo, kas tį girdėcie
Toj mylimoj šalalėj?

Oi partizane, vargo sūneli,
Kam gi tu klausi tokių žinelių!
Drumscia vėjai tavo sodybų,
Liūdi visa šalalė.

Tavo sodyboj vingiuoci groviai,
Namų griuvėsiai apsamanojį.
O tį toli, tarpi beržalių
Trys nauji kapai stovi.

Vienas kapelis tavo motulės,
Antras kapelis tavo tėvulio.
O šis tracias smėlio kapelis —
Jauniausios seserėlės.