You are here

IV. Vystykluose

Pirmaisiais ansamblio veiklos metais buvo suruošta 18 renginių. Dauguma jų — Kaune: trumpi koncertėliai su vakaronėmis, kurių metu buvo šokami populiariausi šokiai, rateliai, žaidžiami žaidimai.

Įsimintiniausi buvo Biržų vidurinėje mokykloje LVA dienų Biržų rajone metu. Po koncerto ir vakaronės mokykloje, vakare dar vieną koncertą turėjome Kirdonių gyvenvietės žmonėms. Po koncerto buvome vaišinami vietos gyventojų mums suruoštomis vaišėmis. Dauguma mūsų ansambliečių čia pirmą kartą išgirdo tikrą laudišką dainavimą, kai kaimo gyventojai be jokių repeticijų ir be jokio varžymosi pilnais balsais užtraukė aukštaitišką dainą. Dainos liejosi viena po kitos, o ansambliečiams tai buvo puiki dainavimo pamoka.

Pirmaisiais ir antraisiais metais didžiausią dėmesį skyrėme repeticijoms. Ansambliečiai mokėsi lietuviško dainavimo subtilybių, klausėsi įrašų, dainavo patys. Tai buvo ruošimosi laikotarpis. Mokėmės sceninės kultūros, tarpusavio bendravimo ir supratimo. Visus dar kaustė scenos baimė.

Ansambliečiai pramoko dainuoti laisvai, pilnais balsais, pramoko improvizuoti, dainuoti dviem balsais, pradėjo pasitikėti savimi ir kitais ansambliečiais.

Tais metais išdrįsome pasisiūlyti į respublikinį konkursą „Ant marių krantelio“ Rumiškėse. Tai buvo mūsų pirmas prisistatymas Lietuvos folkloro specialistams — Zitai Kelmickaitei, Aldonai Ragevičienei, Norbertui Vėliui, Laimai Burkšaitienei ir kt. Džiaugėmės, kad buvome pastebėti ir įvertinti.