You are here

III. „Kupolės“ gimimas

1982 metais Lietuvos veterinarijos akademijos Vidaus ligų katedroje pradėjo dirbti konkursą laimėjęs doc. dr. Antanas Bernatonis. Tuometinis LVA rektorius prof. Rimantas Karazija neprieštaravo, kad būtų įkurtas studentų folkloro ansamblis. Tik patarė konsultuotis su marksizmo katedros vedėju P. Bagacku.

Paskelbus apie priėmimą studentų bendrabučio salė vos sutalpino norinčius dalyvauti būsimo ansamblio veikloje. Įsiliejo ir pogrindyje buvę kraštotyrininkai, O. Gaidamavičiūtės globotiniai.

Prasidėjo intensyvios repeticijos, pokalbiai įvairiomis folkloro temomis. Ansambliečiai mokėsi dainuoti, šokti. Jų noras buvo begalinis. Visi labai stengėsi. Repeticijos vyko po paskaitų, vakarais po 2-3 valandas 2-3 kartus per savaitę. Nuo pat pirmosios repeticijos ansamblio veikloje aktyviai dalyvavo studentai: Zigmas Kalesinskas, suvalkietis nuo Kalvarijos, Algirdas Breidokas, aukštaitis iš Švenčionėlių, dzūkaitės nuo Punios Rasa Petkevičiūtė ir Eugenija Jusaitė, varėniškė Elytė Žeimytė, žemaitės Zita Žulkutė ir Vilija Kontrimaitė. Jie buvo pirmieji organizatoriai, ansamblio kūrėjai, vadovo pagalbininkai.

Ruošėmės pirmajam koncertui , kuris įvyko 1983 m. balandžio mėn. 23 d. Kaišiadorių antrojoje vidurinėje mokykloje, kur vyko tradicinė mokyklos šventė „Poezijos pavasarėlis“. Ši data ir laikoma „Kupolės“ gimtadieniu.