You are here

„Kupolės“ kūčelės

Paskutinio metų mėnesio 17 d. „Kupolė“ švenčia savo tradicines kūčeles. Ansamblio nariai ruošia autentiškus patiekalus ir apeigas. Ši šventė yra dviguba — tą vakarą krikštijami naujokai. Tai yra uždara kolektyvo vakaronė, vykstanti Lietuvos veterinarijos akademijoje.

Už girių, girių ugnelė degė
Ei Kalėda, Kalėda!

Dainorėliai

Sąvadas: 

Atsiliepimai

Tai nuostabus mūsų kupoliečių renginys, kur žmogus ne tik perkratai atmintyje praeitą etapą, bet kartu susikaupi, numatai tolesnes darbo gaires, dvasiškai pabendrauji su savaisiais, suartėji.

Daug nebūtina kalbėti, norint dvasiškai artėti,
Reikia tik pažvelgt į veidą, šypsena kur nusileido,
Ir suprasi iš akių — gera mums visiems sykiu.

Gintas