You are here

Mielieji

Mielieji, nuo šių metų rugsėjo mėnesio pasitraukiau iš Kupolės vadovo pareigų. Tam priežasčių – daug. Pati svarbiausia – pavargau nuo visko. Noriu pailsėti. Be to, noriu baigti pradėtus darbus : baigti šifruoti Kupolės ekspedicijose per 30 metų surinktą medžiagą, ją sutvarkyti. Noriu užbaigti tvarkyti užrašus apie Kupolės veiklą, buvusius koncertus, ansambliečius. Dar noriu aplankyti senuosius giesmininkus, užrašyti sparčiai nykstančias senąsias kantičkines giesmes, ypač šermenines. Dar norėčiau sugrįžti ir prie mano apleistos tapybos. Taigi norų turiu daug. O laikas bėga greitai. Ar besuspėsiu ? Todėl ir ansamblį palieku jaunesnėms rankoms ir galvoms. Kupolei vadovaus DAIVA BRADAUSKIENĖ ir ANTANAS LAURINKEVIČIUS. Linkiu jiems Dievulio palaimos ir geros sėkmės, o ansambliečiams – susiklausymo ir geranoriškumo. Jei būsiu reikalingas – žinote, kur manęs ieškoti. Rasite. Antanas Bernatonis.
Sąvadas: 

Atsiliepimai

stiprybes ir sveikatos ir Jums Musu visu Mylimas eks Kupoles Vadove:)visitiek Jus mums visada buvote esate ir busite Vadovas ir Mokytojas is Didziosios raides:)