You are here

KOVO MĖNESIO RENGINIAI

3 d. 11 val. Švento Kazimiero atlaidai Pažaislio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo pas Elzbietą bažnyčioje . # 9 d. 14 val. Koncertas Kazimiero mugėje , aikštėje prie Soboro . # 13 d. 14 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventės koncertas Sargėnų mokykloje . # 15 d . 13 val . Žemaičių krikšto 600 metų sukakties paminėjimas Plateliuose , nacionaliniame parke . # 26 d . 13 val . Gavėnios giesmės Kauno Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje . # 28 d. 18 val. Didžiojo Ketvirtadienio pamaldos Kauno Švč. Trejybės ( seminarijos ) bažnyčioje . # 31 d. Šventų Velykų lalavimai Dzūkijoje . # .

Sąvadas: 

Atsiliepimai

Kovo mėnesio 22 d . 19 val. Vaisgamtos ansamblio ( Kuliai ) 15 metų jubiliejus . Reikėtų dalyvauti ir pasveikinti .